Waarom Sigma?

Sigma is een Griekse letter die staat voor ‘het geheel’ of ‘som der delen’.

Wat ook we in het leven doen of ondernemen, alles maakt deel uit van een geheel.
Bij Sigma Coaching zijn we hier ten zeerste van bewust.

Onze coaching is gefocust op jouw geestelijke kracht en competenties. Wanneer je vooruit wil, betekent dit verandering, versterken van je mentaliteit en van je competenties.

Dit zien wij als een geheel. Wanneer je geen rekening houdt met het geheel is focus op slechts een deel niet duurzaam en verlies je energie.

Welkom bij Sigma Coaching, wij staan buiten de mainstream!

Scroll to Top